dostosuj formy gramatyczne zaimków do ich funkcji składniowych