na ilustracji zaznacz literami elementy budowy oka odpowiedzialne za