trudna sztuka dorastania bohatera romantycznego do czynu