Wyniki dla fraz zawierających aforyzm antoniego regulskiego