Wyniki dla fraz zawierających diagnoza pedagogiczna przykład