Wyniki dla fraz zawierających graniastosłup prawidłowy czworokątny