Wyniki dla fraz zawierających ipet dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim w gimnazjum