Wyniki dla fraz zawierających jaka relacja zachodzi między akapitami 3 i 4