Wyniki dla fraz zawierających kapy narzuty na narożnik