Wyniki dla fraz zawierających księgowanie na kontach zespołu 4 i 5