Wyniki dla fraz zawierających list otwarty przykład