Wyniki dla fraz zawierających mała ilość płytek krwi