Wyniki dla fraz zawierających matematyczne zoo klasa 4