Wyniki dla fraz zawierających na ilustracji zaznacz literami elementy budowy oka odpowiedzialne za