Wyniki dla fraz zawierających najczęściej losowane liczby w mini lotto