Wyniki dla fraz zawierających należna zaliczka w tym zaliczka pobrana przez płatnika pit 36