Wyniki dla fraz zawierających oblicz długość przekątnej kwadratu o boku 4