Wyniki dla fraz zawierających płytki krwi wysoki poziom