Wyniki dla fraz zawierających podwyższona troponina