Wyniki dla fraz zawierających posługując się poniższym kluczem oznacz rośliny przedstawione na fotografiach