Wyniki dla fraz zawierających przykładowa opinia wychowawcy o uczniu do sądu