Wyniki dla fraz zawierających spłycona fizjologiczna lordoza szyjna