Wyniki dla fraz zawierających trudna sztuka dorastania bohatera romantycznego do czynu