Wyniki dla fraz zawierających wniosek formalny definicja